fbpx

Kepentingan Website Sebagai Medium Perniagaan Online

MENGAPA KITA MEMERLUKAN WEBSITE SEBAGAI MEDIUM PERNIAGAAN ONLINE?   Website merupakan satu medium perniagaan yang menjadi kewajipan untuk SETIAP bisnes yang dilakukan. Walaupun bisnes yang dijalankan tidak menggunakan perkhidmatan secara online, bisnes tersebut tetap memerlukan website. Sebagai contoh anda menjalankan bisnes menjual barangan kesihatan dan lain-lain.   Di dalam bisnes anda, tiada satu jenis perkhidmatan…

Pengenalan Mengenai Laman Web

Apa itu Website atau laman web? Sering disingkatkan dengan istilah site adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling berkait, terkadang disertai pula dengan gambar, video, atau jenis-jenis isi lainnya.   Dengan kata lain Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di Internet. Dapat diibaratkan Website atau Laman Web adalah sebuah tempat di Internet, siapa…